Çevre Politikası

Topluluk genelinde çevre yönetimi, Altez Elektronik tarafından oluşturulan strateji ve politikalar çerçevesinde yürütülmektedir. Altez Elektronik çevre yönetimi esaslarını, faaliyet gösterilen ülkelerin çevre mevzuatının yanı sıra başta BM Küresel İlkeler Sözleşmesi olmak üzere çevre yönetimine yönelik uluslararası sözleşmeler, standartlar, inisiyatifler ve ulusal mevzuat çerçevesinde belirlenen temel ilke ve prensipler oluşturmaktadır. 

Çevresel süreçlerimizi şekillendiren bu temel ilke ve prensipler Altez Elektronik özdeş bir yaklaşımla yönetilmektedir. Altez Elektronik, sektörel beklenti ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurup çevre politika ve stratejileri geliştirerek faaliyetlerini sürdürürler.

 

Çevre Vizyonu

Atık oluşumunu, arıtma veya bertaraf ihtiyacını azaltacak, üretimde temiz teknolojiler kullanarak, atıkların kaynağında azaltımını ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, 


• Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre etkilerini, bilimsel ve ekonomik çözümler ile kontrol altına almak ve azaltmak, 

• Çevreye duyarlı yatırımlar gerçekleştirmede öncü olmak, yeni yatırımların çevresel etkilerini değerlendirerek, çevrenin korunmasını, sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı işletmelerin kurulmasını sağlamak,

• Tüm yenilikleri, araştırma ve gelişme çalışmalarını yakından takip etmek,

• Çevre sorunlarına özgün ve öncü teknolojiler kullanarak çözümler getirmek,

• Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak,

• Sürdürülebilir Kalkınmayı - destekleyecek faaliyetlerde bulunmak,

• Topluluk genelinde sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde çevre yönetimi kültürü etrafında sinerji yaratılarak çevre ile ilgili iyi uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak

ilkelerinden oluşan vizyonumuz ile sadece günümüzde değil gelecekte de adından gururla bahsedilen ve hem ülkemiz hem de dünyamız için güvenilir izi bırakan bir şirket olmayı hedefliyoruz.